Hírek

Megjelent a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának legújabb kötete: Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon

A Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című elektronikus kiadvány két részből áll: egy
tanulmánykötetből és egy digitális fotóalbumból. A tanulmányok és az album a magyarországi
nemzetiségekről szólnak, és a beások, bolgárok, horvátok, németek, örmények, romák, románok,
szerbek, szlovákok, szlovének és ukránok közösségeire vonatkozó nyelvi tájkép egy-egy szeletét
ismertetik. A kötet célja a nemzetiségek jelenlétét megmutatni a magyarországi nyelvi tájképben. A
szerzők az általuk bemutatott közösségek tagjai, aktivistái és kutatói, akik maguk választották ki
tanulmányuk központi témáját. Ezek a témák segítenek abban, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk
arról, ahogyan a magyarországi nemzetiségek nyelve és kultúrája a nyelvi tájképben megjelenik, de
abban is, hogy kiderüljön: hol nem jelenik meg, hol hiányzik. A kötet bevezető tanulmánya a
magyarországi nemzetiségekre irányuló közös és összehasonlító nyelvészeti kutatások két évtizedét
foglalja össze.
A kötet és az album elérhető a Nyelvtudományi Intézet honlapján:

http://www.nytud.hu/publ/nemzetisegi_nyelvi_tajkep/index.html
A kötet bibliográfiai adatai:
Borbély Anna (szerk.) 2020. Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Nyelvtudományi Intézet,
Budapest. pp. 262. ISBN 978-963-9074-87-3

A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra című konferencia

Az MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoportja – az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának támogatásával – A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra címmel online konferenciát rendezett. Az esemény időpontja: 2020. október 22., helyszíne: a MS Teams online felülete volt. A konferencia kerekasztalai és előadásai számos nézőpontból, kontextusban és színtéren vizsgálták a világjárványhoz kapcsolódó korlátozásoknak a kutatókra és kutatásokra gyakorolt rövid és hosszabb távú következményeit. A tudományos rendezvény egyik kerekasztalán való részvétele mellett önálló előadást tartott a Többnyelvűségi kutatóközpont vezetője, Dr. Bartha Csilla is. Ebben a pandémia nyelvi vonatkozásait és a hozzáférés kérdését járta körül a marginalizált (pl. a jelnyelvhasználó siketek és a romani/  romani-magyar kétnyelvű) csoportok, közösségek esetében, majd pedig az MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport járványügyi helyzettel kapcsolatos új kihívásait és az ezekre adott megoldásait foglalta össze. A konferenciáról további információ és a teljes program elérhető a Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport honlapján: http://lingart.elte.hu/konferenciaprogram/.

Gratulálunk az érdekes szakmai tanácskozás minden előadójának és résztvevőjének!

Virtuális kerekasztal Kontra Miklós tiszteletére

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont nemzetközi virtuális kerekasztalt rendezett október 12-én, a 70 éves Kontra Miklós tiszteletére. A szakmai tanácskozás címe – összhangban a járványügyi-helyzet miatt egy évvel későbbre halasztott 21. Élőnyelvi Konferencia tematikájával – Határon innen és túl: a 21. Élőnyelvi Konferencia margójára volt. A szakmai eseményen híres hazai és nemzetközi kutatók vettek részt köszöntőjükkel. Virtuálisan jelen volt a szociolingvista közösség számos külföldi tagja: William Labov, Jack Chambers, Susan Gal, Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillispson, Fernand de Varennes, Peter Sherwood, Gillian Sankoff és Petteri Laihonen. A Többnyelvűségi Kutatóközpont képviseletében a központ vezetője, Bartha Csilla: A siketek nyelvi jogai és a szociolingvisztika című virtuális köszöntőjét,melyet Csernyák Hajnalka jeltolmácsolt és Borbély Anna, a központ tudományos főmunkatársának: A szociolingvisztika és József Attila című virtuális köszöntőjét hallhatták-láthatták az érdeklődők. Az esemény részletes leírása és a program ezen a linken elérhető: http: // hodinkaintezet.uz.ua/21- elonyelvi-konferencia-helyett- NEMZETKOZI-virtualis- Kerekasztal-a-70-eves-kontra- Miklós-tiszteletére /? fbclid = IwAR0MVC7P8Ul5a324SoJI8R1U_ 6P6n- ZEE2v1WglmWQfLr4t59kr82hsoc1kA

Többnyelvűségi Kutatóközpont nevében ezúton is gratulálunk Kontra Miklósnak és köszönjük, hogy szakmai munkájával olyan kérdéseket emelt a szociolingvisztikai alapkérdései közé (például a nyelvi jogok kérdéskörének tekintetében), melyeket (Magyarországon és a régióban) elsőként ő honosított meg a nyelvészetben. Amint Bartha Csilla köszöntőjében  kiemelte, mindez lehetővé tette, “hogy a figyelem egy addig kizárólag gyógypedagógiai problémaként kezelt kérdéskörre és a nyelvhasználók egy addig periférikusan kezelt körére irányuljon: a siketekre és az általuk használt magyar jelnyelvre. Nagy utat járt be azóta Magyarországon is mind a jogalkotás, mind a kutatás, amelyhez azonban ez a határátlépés nyelvek, diszciplínák és szemléletek között nagyban hozzájárult.”  
Köszönettel és tisztelettel kívánunk boldog születésnapot! 

„Nyelvében él a nemzet” – a nyelvi jogok szabályozása és gyakorlati érvényesülése az Osztrák–Magyar Monarchiában vitaest

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 2020. október 6-án „Nyelvében él a nemzet” – a nyelvi jogok szabályozása és gyakorlati érvényesülése az Osztrák–Magyar Monarchiában címmel vitaestet rendezett. A beszélgetés felkért résztvevői között szerepelt a Többnyelvűségi Kutatóközpont volt tudományos munkatársa, Dr. Nagy Noémi egyetemi adjunktus (Nemzeti Közszolgálati Egyetem/ MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport). Beszélgetőpartnerei Prof. Dr. Hermann Róbert és Dr. Lajtai László (VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) voltak. Az élőben közvetített vitaest a téma iránt érdeklődők számára elérhető A VERITAS YouTube-csatornáján. 

A videó elérési útja: https://youtu.be/7gtDAsQ9i9g

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője fertőzés megelőzésére vonatkozó ajánlásai – magyar jelnyelven

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja elkészítette az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook oldalán közzétett felhívásának magyar jelnyelvi változatát. A felhívásban Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a fertőzés megelőzésére vonatkozó általános módszereket, szabályokat (távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés, felelősségteljes magatartás) ismerteti, valamint a különböző típusú maszkok (szövetmaszkok, egyszer használatos maszkok, professzionális, FFP maszkok) viselésével kapcsolatos ajánlásokat fogalmaz meg.

Az eredeti felhívás az alábbi linken megtekinthető: https://www.facebook.com/orszagosmentok/videos/651962592389946

Müller Cecília, az országos tisztifőorvos közleménye magyar jelnyelvi változattal

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja elkészítette a Magyar Kormány hivatalos, a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs Facebook oldalán közzétett tájékoztató videójának magyar jelnyelvi változatát. Müller Cecília, országos tisztifőorvos a járvány jelenlegi helyzetét értékelte és újra kiemelte a járványügyi ajánlások betartásának fontosságát.

Az eredeti felhívás az alábbi linken megtekinthető: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/319301909316256/

A Magyar Országgyűlés elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény módosító javaslatát

A Magyar Országgyűlés 2020. július 3-án egyhangúlag (194 igen szavazattal) elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény T/10734 számú módosító javaslatát.

A magyarországi siket közösség és a magyar jelnyelv életében kiemelkedő fontosságú esemény volt a 2009. évi CXXV. törvény elfogadása a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról. A jelenlegi módosításnak köszönhetően a törvény számos olyan ponttal egészült ki, amelyek az akkori szövegbe nem kerülhettek be, illetve amelyekkel kapcsolatosan az elmúlt 11 évben egyre határozottabb igény jelentkezett a siket közösség részéről.

A siket közösség és a magyar jelnyelv elkötelezett híveként a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársai osztoznak a siket közösség örömében, s gratulálnak a jelnyelv és a jelelő közösség újabb sikeréhez!

A törvénymódosításról a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége az alábbi videóban adott hírt: