Hírek

Susan Gal: A nyelv politikája – Nyelvi antropológiai tanulmányok c. kötetének bemutatója

Az MTA NYTI TKK kollégái, Bartha Csilla, Borbély Anna, Hámori Ágnes és Heltai Borbála is jelen voltak Susan Gal A nyelv politikája című tanulmánykötetének bemutatóján. A 2018. november 30-án, Budapesten megrendezett könyvbemutatón jelen volt az USA-ban élő szerző is, aki többek között a könyvben összefoglalt antropológiai, szociolingvisztikai kutatásokról, terepmunkáiról és jövőbeli kutatási terveiről beszélt. Nagy hangsúllyal köszönte meg továbbá magyarországi személyeknek, kutatóknak, kollégáknak a segítő és inspiráló együttműködést. E névsorban szerepelt Központunk két kutatója, Bartha Csilla és Borbély Anna, akik szintén felszólaltak, és kiemelték Susan Gal munkásságának jelentős hatását a magyarországi szociolingvisztikára, az antropológiai és a kétnyelvűségi kutatásokra. A Vančo Ildikó és Kozmács István szerkesztette kötet Nyitrán látott napvilágot. A kötetről és bemutatójáról részletesen itt tájékozódhat:

Comments for this post are closed.