Hírek

A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely bemutatkozása az Egyetemi Anyanyelvi Napokon

Március 6-8-ig tartották a már hagyományosnak számító Egyetemi Anyanyelvi Napokat az ELTE BTK-n. A programot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tanszékei rendezik, ebben az évben az Alkalmazott Nyelvészeti, a Fonetikai és a Magyar Mint Idegen Nyelvi Tanszék szervezte az eseményt. Az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpontja és a NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport a háromnapos esemény két programpontján is várta a hallgatókat. 7-én a Tudományos Diákköri Műhelyek bemutatkozásán a Két- és Többnyelvűségi Diákműhely kreatív, játékos, interaktív feladatokkal készült az érdeklődő hallgatók számára. A programnak részét képezte a kapcsolódó nyelvészeti képzések bemutatása, a TKK az ELTE BTK-val közösen gondozott Magyar jelnyelvi minort ismertette. Az érdeklődők műhelytagokkal beszélgethettek a Két- és Többnyelvűségi Diákműhely munkájával és a jelnyelvi minorral kapcsolatban. Nagy számban érkeztek hallgatók, akik nyitottan, érdeklődve vettek részt az interaktív feladatokban, kibontakoztatták kreativitásukat és számos kérdésükre kaptak választ a siketséggel, a jelnyelvvel, a jelnyelvtanulás lehetőségeivel kapcsolatban. A műhelybemutatkozás kiváló alkalmat biztosított arra, hogy az egyetem oktatói, hallgatói és a többi diákműhely tagjai megismerhessék a hallgatói kutatócsoportok munkáját.

Comments for this post are closed.