Hírek

Lakatos Péter sikeres doktori védése

Lakatos Péter, a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa és nyelvész-szupervizora 2019. május 28-án az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartott nyilvános vitán megvédte bölcsészdoktori disszertációját, amelynek címe: “A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskola hátrányok okai és megoldási lehetőségei”. A sürgető és kulcsfontosságú kérdéseket tárgyaló és a gyakorlatban alkalmazható, kipróbált módszertani megoldásokat is tartalmazó szociolingvisztikai disszertáció az első olyan doktori dolgozat Magyarországon, amelynek szerzője a romani nyelv anyanyelvi beszélője. A védés eredménye summa cum laude.

A Központ munkatársai nevében ezúton is szívből gratulálunk és további sikeres kutatómunkát kívánunk!

Comments for this post are closed.