Hírek

Nyelvek Európai Napja

A Nyelvek Európai Napja alkalmából került sor a kutatócsoport következő rendezvényére, melynek keretében Petteri Laihonen (University of Jyvaskyla) tartott előadást A csángó írásbeliség – finnországi perspektívából címmel. Az előadást követően került sor a Jelnyelvi meseverseny eredményhirdetésére is, melyet kötetlen szakmai beszélgetés követett.

A rendezvény leírása a Nyelvtudományi Intézet honlapjáról (http://www.nytud.hu/archiv/nyen.html):
Szeptember 26 a Nyelvek Európai Napja, s e nap megünnepléséhez a Többnyelvűségi Kutatóközpont MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportja délutáni programjaival az idén is szeretne hozzájárulni. Rendezvényünk két olyan, egymástól igen eltérő, helyzetüket tekintve mégis számos közös vonással jellemezhető kisebbségi nyelvi közösséget állít a középpontba, ahol a saját nyelvhez és az írásbeliséghez való intézményes, iskolai hozzáférés különböző okokból ugyan, többségi nyelvi közegben mégis korlátozott. A családok, közösségek ugyanakkor komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy gyermekeik e nyelveket – különböző kompetenciákkal, különféle funkciókban és modalitásokban – használhassák.

A rendezvény a csángó írásbeliségről szóló tudományos előadással kezdődik, ezután a NyelvEsély projekt által hagyományteremtés szándékával megrendezett jelnyelvi meseverseny ünnepélyes eredményhirdetésére kerül sor, végül informális beszélgetés következik; mindezek átjárást kívánnak teremteni elmélet és gyakorlat, kutatók, kutatások, e nyelveket használók csoportjai és e kérdések iránt érdeklődők között.

Az első magyar jelnyelvi meseverseny

2017-ben megrendezésre került az első országos magyar jelnyelvi meseverseny az MTA „Nyelvesély” kutatócsoport szervezésében. A verseny a jelnyelv fontosságára és stilisztikai, lexikai gazdagságára kívánta felhívni figyelmet, a gyermekek jelnyelvi kompetenciáját, jelnyelvhasználatát értékelve és bátorítva. A versenyen két kategóriában lehetett indulni: a „Varázskéz” kategóriában önálló előadással jelentkezhettek a gyermekek (3 korcsoportban), a „Mesélő évek” kategóriában pedig egy gyermek és egy nagyszülője együtt versenyezhettek. A felvételeket 5 tagú zsűri értékelte független pontozással. A zsűri tagjai: Gyöngyösi Ildikó, Mázló Tímea, Nagyné Kiss Anna, Szőke Mihály és Vincze Tamás voltak.
2017. szeptember 26-án került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Nyelvtudományi Intézet dísztermében, számos vendég előtt.

A nyertesek névsora és a mesék címe:
„Varázskéz” kategória
Kisiskolás korosztály:
1. Kárpáti Előd: Muci, a róka
2. Kovács Bence: Hamupipőke
3. Kovács Dóra: A 3 kismalac

Nagyobb gyermek korosztály:
1. Kárpáti Árpád Álmos: Ré titkos neve
2. Mattyasovszky Mikes: Kőleves
3. György Rebeka: Játékmackó
Mesélő évek kategóriában a nyertesek:
Benczés Istvánné és Pálmai Noémi: Zsémbes Zsófi ébredése

Szívből gratulálunk mindannyiuknak! Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Doktori védés

Örömmel tudatjuk, hogy munkatársunk, Pachné Heltai Borbála 2017.09.27-én sikeresen védte meg doktori értekezését, melynek címe “Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában”. A védés eredménye summa cum laude.
A Központ munkatársai nevében ezúton is szívből gratulálunk és kívánunk további sikeres, eredményekben gazdag kutatómunkát.

Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség konferencia

Munkatársaink és partnereink közül Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Romanek Péter Zalán, Schmidt Ildikó, Tóth Etelka és Tücsök Dorottya képviselte a Központot a Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség című nemzetközi konferencián, mely 2017. szeptember 22-23 között, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Nyelvtudományi Intézet társszervezésében került megrendezésre Csíkszeredán.

Előadások:

Bartha Csilla:
Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás – A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe (plenáris előadás)

Hámori Ágnes:
Egy orális kultúra vizualitása: cigány nyelvhasználat, írások és képek a Facebook virtuális terében

Romanek Péter Zalán – Bartha Csilla:
A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a SIKET^VILÁG mélyén (videóelőadás)

Schmidt Ildikó:
Iskolai nyelvi tájkép – öt ország, hat iskola
Európában, Erasmus+ Made in Europe projekt

Schmidt Ildikó:
Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából

Tóth Etelka:
A honlap mint virtuális nyelvi tájkép

Bartha Csilla-Tücsök Dorottya:
Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban

   

Plenáris előadás a Magyar Nyelvstratégiai Intézetben

2017.09.12-én Bartha Csilla plenáris előadást tartott a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Nyelvünkben otthon? – Esélyt mindenkinek! című konferencián. Előadásának címe: Nyelvi hátrány vagy nyelvesély? Az anyanyelvűség, leszakadás és társadalmi sikeresség konstrukciói és az esélyteremtő oktatás volt.

Jelnyelvi meseverseny

Jelnyelvi meseverseny az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a SINOSZ támogatásával az MTA Nyelvtudományi Intézet TKK és az MTA “NyelvEsély” Szakmódszertani Kutatócsoport szervezésében.

Részletek: http://www.jelnyelvi-meseverseny.mta-tkk.hu/

A romani nyelvről a svéd tévében

A romani nyelvről szóló, hatrészes dokumentumfilmjéhez készített néhány felvételt a svéd állami televízió az Országos Széchényi Könyvtárban. A könyvtár állományában lévő cigány nyelvű, illetve cigány nyelvről szóló dokumentumokat Lakatos Péter, a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa mutatta be romani nyelven.

http://www.oszk.hu/hirek/romani-nyelvrol-sved-teveben

Rendezvény a bilingvális oktatásról

A bilingvális oktatásról tartottak rendezvényt november végén Szegeden “Anyanyelvünkön szólva” címmel.

Első előadóként dr. Tapolczai Gergely tartott előadást a Jelnyelvi törvényről, a megtett útról, amely elvezetett napjainkig, ehhez kapcsolódott Romanek Péter Zalán előadása a JelEsély  projektről.

“Anyanyelvünkön szólva” – a bilingvális oktatásról volt szó Szegeden