Hírek

Szakmai megbeszélés Mark Rusttal

Tegnap vendégünk volt Mark Rust, aki három hónapos magyarországi tartózkodása alatt minket is megtisztelt látogatásával. A professzor (jelenleg a budapesti McDaniel College vendégprofesszora) siket szülők gyermekeként foglalkozik az amerikai jelnyelvvel (az egyik anyanyelve). Három órás látogatása tartalmas és jó hangulatú eszmecsere jegyében telt, amelynek keretében bemutattunk a munkáinkat, illetve áttekintettünk, hol vannak közös kapcsolódási pontok, különös tekintettel a korpuszépítésre, a nyelvi mérésekre, a terminológiai fejlesztésekre. A jövőben egy aktív, tartalmas együttműködésre számíthatunk.

   

Rangos finn állami kitüntetésben részesült a többnyelvű Geresdlak polgármestere

Finnország köztársasági elnöke a Finn Oroszlán Lovagrend érdemrendjét adományozta dr. Habjánecz Tibornak, a finnek által is lakott németajkú baranyai település, Geresdlak polgármesterének, aki munkájával kiemelkedően sokat tett a finn-magyar kapcsolatok előmozdításáért. A település nyelvi sokszínűségéről írta doktori dolgozatát kutatóközpontunk munkatársa, Pachné Heltai Borbála. A kitüntetést Finnország magyarországi nagykövete, Petri Tuomi-Nikula adta át a nagyköveti rezidencián 2018. május 17-én. Ezúton is sok szeretettel gratulálunk!

Szakmai workshop a Többnyelvűségi Kutatóközpontban

A Többnyelvűségi Kutatóközpont csapata 2018. május 10-én tájékoztató szakmai workshopot tartott, a NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport – Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése című projektjének keretén belül. A rendezvényen a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkatársai, a vidéki székhelyű egységeinek titkárai vettek részt. A tájékoztató workshop célja a Többnyelvűségi Kutatóközpont jelenlegi – különösen az EFOP Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára (2018-2019), NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport (2016-2020) – és az eddigi – TÁMOP JelEsély (2013-2015) – főbb munkáinak bemutatása volt. A workshopon előadást tartott Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán, Holecz Margit és Nagyné Kiss Anna a projektek keretében végzett munkálatok egyes aspektusairól. Az előadások után Tarr Zoltán bemutatta a kutatóközpont stúdióját, az ott folyó munkálatokat, és a résztvevők betekinthettek az elkészült anyagokba is.

 

A szakmai workshop részletes programja:

14:00 – 14:05 – Megnyitó (Bartha Csilla)

14:05 – 14:20 – A Többnyelvűségi Kutatóközpont a társadalmilag felelős, esélyteremtő kutatások szolgálatában: A JelEsély és a NyelvEsély projektek rövid bemutatása (Bartha Csilla)

14:20 – 14:40 – Kölcsönös bevonódás, érintett értelmezés és gyakorlat mint szemlélet és módszertan  – siket szemmel (Romanek Péter Zalán)

14:40 – 15:00 – A terepmunkától az első magyar jelnyelvi korpuszig: A minta és az annotáció bemutatása (Nagyné Kiss Anna és Holecz Margit)

15:00 – 15:20 – A stúdió és az ott folyó munkálatok – Demonstráció (Tarr Zoltán)

15:20 – 16:00 – Kérdezz-felelek – kötetlen beszélgetés (moderátor: Romanek Péter Zalán)

 

 

               

               

               

Finn szemmel az oktatásról

Május 3-án megbeszélést tartottunk a NyelvEsély projekt aktuális feladatairól kutatócsoportunk finnországi tagjával, Jukka Sinnemäki általános iskolai tanárral. Szó esett a digitális eszközök iskolai használatának kérdéseiről, a különböző tantárgyak tanárai közötti együttműködés lehetőségeiről, a gyerekek motiválásának módszereiről, valamint az életmód és a tanulmányi sikerek közötti kapcsolatról. Köszönjük Jukka az inspiráló látogatást!

       

Visual Learning

2018.04.28-án Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán előadás tartott a nyolcadik Budapest Visual Learning Conference harmadik napján. a Többnyelvűségi Kutatóközpont/ Research Centre for Multilingualism számára megtisztelő, hogy az előadást a tragikus módon elhunyt Franz Dotter professzor úr helyett, az ő emlékére tarthatták meg munkatársaink. Dotter professzor munkásságának alapjai közösek az általunk képviselt értékekkel, így az előadásunk tekintettel volt erre. „Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?” (A magyar jelnyelv nyelvi mintázatainak újragondolása: Mit mondanak nekünk a siketek nézőpontja a saját percepciójukról?) volt az előadás címe, amelyben az előadók a siketek kétnyelvűségének két újragondolt jelenségének bemutatására fókuszáltak.

                     

                     

GLOW41 konferencia

2018.04.14- én a központ munkatársai részt vettek a GLOW41 konferencia jelnyelvi workshopján, melynek témája a jelnyelvi szintaxis és különböző jelnyelvekkel kapcsolatos elméleti megállapítások voltak. Az előadók között számos ország kiváló jelnyelvkutatói képviseltették magukat. Az előadásokat magyar jelnyelvi tolmácsolás kísérte.

Workshop több elismert jelnyelvkutatóval

2018.04.13-án a központ munkatársai több elismert jelnyelvkutatóval találkoztak egy workshop keretén belül. A Nyelvtudományi Intézetben tartott ülés során bemutattuk a TKK főbb projektjeit és munkálatait, majd közös szakmai diskurzusra került sor. A délután első részében Josep Quer (Pompeu Fabra Egyetem, Barcelona) beszélt a katalán jelnyelvvel, jelnyelvi grammatikával kapcsolatos munkásságáról. A második felében Ronnie Wilbur (Purdue Egyetem, Indiana) és kutatótársa Julia Krebs (Salzburgi Egyetem) mutatták be röviden munkásságukat. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és ilyen tartalmas délutánt tölthettünk együtt.

Elhunyt Franz Dotter

A Többnyelvűségi Központ megrendülten értesült arról, hogy Franz Dotter (1948-2018), a klagenfurti Alpok-Adria Egyetem jelnyelvvel foglalkozó professzora a múlt hét péntekjén egy tragikus baleset következtében elhunyt. Dotter professzor jelentős szerepet játszott az európai jelnyelv-kutatások fejlődésében és megkerülhetetlen szerepe volt a siket gyerekek nyelvi jogaiért való küzdelmekben, ami hazájában hozzájárult az osztrák jelnyelvi törvény kormányzati szintű elismertetéséhez és az osztrák jelnyelv oktatásban történő alkalmazásához. A Többnyelvűségi Kutatóközpont hosszú ideje szoros partneri kapcsolatot ápolt Dotter professzorral és  az általa vezetett csoporttal;  személyében egy rendkívül szerény, kötöttségektől mentes, örökké mosolygós, szakmailag mindenkori orientáló embert ismert meg. A jelnyelvek, a tudomány és a siket közösségek világában űrt hagyott maga után. A Többnyelvűségi Kutatóközpont és a magyarországi jelnyelvi közösség osztozik a család és az osztrák siket közösség gyászában.


 

Trauer um Franz Dotter

Mit großer Betroffenheit hat das Zentrum für Mehrsprachigkeit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erfahren, daß Ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Dotter, anerkannter Gebärdensprachwissenschaftler an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, am 26.3.2018 an den Folgen eines tragischen Forstunfalls verstorben ist. Franz Dotter hatte einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Gebärdensprachforschungen in Europa und spielte eine prägende Rolle im Kampf für die Rechte der gehörlosen Kinder, womit er viel zu der gesetzlichen Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache und dem Einsatz der Gebärdensprache im Unterricht beigetragen hat.

Das ungarische Zentrum für Mehrsprachigkeit stand seit langer Zeit in engem Kontakt mit Franz Dotter und seiner Forschungsgruppe; wir haben mit ihm einen warmherzigen Freund, hochgeschätzten Kollegen und maßgebenden Wissenschaftler verloren. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in der Sprachwissenschaft und der Welt der Gebärdenspachen und gehörlosen Menschen. Das Zentrum für Mehrsprachigkeit und die ungarische Gehörlosengemeinschaft teilen die Trauer seiner Familie und der österreichischen Gehörlosengemeinschaft.

 

 

 

Trefort-kerti tájfutás

2018. március 2-án megrendezésre került a Trefort-kerti Tájfutás vetélkedő, Az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napok programsorozatának keretén belül. A versenyt a NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport és a Magyar jelnyelvi minor munkatársai készítették elő és vezényelték le. A játékos feladatok a többnyelvűség és a nyelvi változatosság témaköréhez kapcsolódtak, kiemelten fontos szerepet kaptak a különböző kisebbségi nyelvek, például a jelnyelvek és a cigány nyelvek. Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az ELTE Online tudósítása a programról az alábbi linken érhető el: http://elteonline.hu/…/citius-altius-fortius-a-versenyzes-…/

A versenyen készült bemutató kisfilm itt megtekinthető:

Két-és Többnyelvűségi Diákműhely

Az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napokon alkalmával megjelent a ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákköröket bemutató kiadvány, melyben a Két- és Többnyelvűségi Diákkör bemutatkozását is olvashatják az érdeklődők. Az online változatot itt közöljük.