Hírek

Munkatársunk, Tima Péter sikeres államvizsgát tett

Tima Péter, a központ munkatársa 2019.05.29-én sikeres államvizsgával zárta az ELTE BTK-n folytatott, alkalmazott nyelvészet mesterszakos tanulmányait. Diplomamunkájának címe A rap autenticitás gyakorlatai: utcától az iskoláig. A kutatás az alkalmazott szociolingvisztika szakirányon belül, a kritikai szociolingvisztika elméleti keretébe illeszkedett. Témavezetője Bartha Csilla volt. Munkáját a bizottság jeles eredménnyel értékelte.

Munkájához és sikeres eredményéhez ezúton is gratulálunk!

Munkatársunk, Szarvas Gabriella sikeres államvizsgát tett

Örömmel tudatjuk, hogy Szarvas Gabriella kolléganőnk 2019.05.29-én sikeres államvizsgával zárta az ELTE BTK-n folytatott alkalmazott nyelvészet mesterszakos tanulmányait. Kutatását, melynek témavezetője Bartha Csilla volt, címe pedig Művészi jelnyelvhasználat, siketkultúra és irodalom jelnyelven – Kutatás középiskolás siket diákok bevonásával, a bizottság jeles eredménnyel értékelte.

Munkájához és sikeres eredményéhez ezúton is gratulálunk!

Lakatos Péter sikeres doktori védése

Lakatos Péter, a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa és nyelvész-szupervizora 2019. május 28-án az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartott nyilvános vitán megvédte bölcsészdoktori disszertációját, amelynek címe: “A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskola hátrányok okai és megoldási lehetőségei”. A sürgető és kulcsfontosságú kérdéseket tárgyaló és a gyakorlatban alkalmazható, kipróbált módszertani megoldásokat is tartalmazó szociolingvisztikai disszertáció az első olyan doktori dolgozat Magyarországon, amelynek szerzője a romani nyelv anyanyelvi beszélője. A védés eredménye summa cum laude.

A Központ munkatársai nevében ezúton is szívből gratulálunk és további sikeres kutatómunkát kívánunk!

Hermann József Fiatal Kutatói Díj – az MTA Nyelvtudományi Intézete 2019-ben munkatársunk, Pachné Heltai Borbála pályázatát díjazta

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által 2011-ben alapított Herman József Fiatal Kutatói Díj célja, hogy elismerésben részesítse azokat a 35 évnél nem idősebb szakembereket, akik nemzetközi jelentőségű tudományos és publikációs tevékenységet folytatnak. A díj jelöltjeire (az intézetben és azon kívül, Magyarországon dolgozó fiatal kutatókra egyaránt) javaslatot tehettek az intézet kutatócsoport-vezetői, majd a benyújtott pályázatokat az igazgatóság bírálta el.

Ezúton is gratulálunk Pachné Heltai Borbálának, aki a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársaként több hazai és nemzetközi kutatási projektum megvalósításában működött és működik jelenleg is közre, kutatási eredményeit magyar, finn, német és angol nyelven rendszeresen publikálja.

A kép forrása.

Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben

A Többnyelvűségi Kutatóközpont 2019. április 3-5. között Nyelvi és kulturális találkozások a 21. századi tudásszerzésben címmel konferenciát rendez. A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Az előzetes regisztráció határideje: 2019. 03. 31. A konferencia során a résztvevőkről kép és hangfelvétel készül, a rendezvényen való részvétel az ehhez való hozzájárulást jelenti.

A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely bemutatkozása az Egyetemi Anyanyelvi Napokon

Március 6-8-ig tartották a már hagyományosnak számító Egyetemi Anyanyelvi Napokat az ELTE BTK-n. A programot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet tanszékei rendezik, ebben az évben az Alkalmazott Nyelvészeti, a Fonetikai és a Magyar Mint Idegen Nyelvi Tanszék szervezte az eseményt. Az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpontja és a NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport a háromnapos esemény két programpontján is várta a hallgatókat. 7-én a Tudományos Diákköri Műhelyek bemutatkozásán a Két- és Többnyelvűségi Diákműhely kreatív, játékos, interaktív feladatokkal készült az érdeklődő hallgatók számára. A programnak részét képezte a kapcsolódó nyelvészeti képzések bemutatása, a TKK az ELTE BTK-val közösen gondozott Magyar jelnyelvi minort ismertette. Az érdeklődők műhelytagokkal beszélgethettek a Két- és Többnyelvűségi Diákműhely munkájával és a jelnyelvi minorral kapcsolatban. Nagy számban érkeztek hallgatók, akik nyitottan, érdeklődve vettek részt az interaktív feladatokban, kibontakoztatták kreativitásukat és számos kérdésükre kaptak választ a siketséggel, a jelnyelvvel, a jelnyelvtanulás lehetőségeivel kapcsolatban. A műhelybemutatkozás kiváló alkalmat biztosított arra, hogy az egyetem oktatói, hallgatói és a többi diákműhely tagjai megismerhessék a hallgatói kutatócsoportok munkáját.

A központ munkatársainak közreműködésével megrendezésre került a „Nyelvi kalandozások” verseny

Március 8-án az EAN (Egyetemi Anyanyelvi Napok) hagyományos versenyei kerültek megrendezésre. A NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársai ebben az évben másodszor rendezték meg nyelvi sokféleséget bemutató öt állomásból álló programjukat. A „Nyelvi kalandozások” című versenyen különböző a többnyelvűséggel, különböző nyelvi kisebbségekkel és szubkultúrákkal ismertették meg munkatársaink a jelentkezőket. Az interaktív, közös gondolkodásra, beszélgetésre ösztönző feladatok kiváló lehetőséget biztosítottak arra, hogy a versenyzők a nyelvi sokféleséggel, a benne rejlő erőforrásokkal ismerkedjenek, mely a NyelvEsély projekt egyik legfontosabb alapvetése.

A NyelvEsély munkatársai nyelvi sokszínűséget, multimodalitást, siket közösséget, jelnyelvet, nemzetiségeket bemutató állomásokon várták a hallgatókat. A rendezvény célja egy – a hallgatókat aktívan bevonó – nyelvi sokféleséget, kisebbségeket, multimodalitást bemutató program létrehozása volt, melyben kiemelt hangsúlyt kaptak a vizuális és verbális nyelvekben rejlő kreatív lehetőségek. A hallgatók több tekintetben is hiteles, tudományosan megalapozott információkkal gazdagodhattak az esetenként széles körben elterjedt tévhitek helyett. A felvonultatott nemzetiségek, kisebbségek és szubkultúrák megismerése elősegítette, hogy szélesedjen az érdeklődő hallgatók nyelvi horizontja és új nézőpontokkal gazdagodjanak a nyelvváltozatokban, többnyelvűségben, multikulturalitásban rejlő lehetőségek tekintetében.

Schmidt Ildikó sikeres doktori védése

Schmidt Ildikó, az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportjának munkatársa 2019. február 28-án megvédte doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programban. A disszertáció címe Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában), minősítése Summa Cum Laude.

Nemzetközi tudományos elismerésben részesült Lovász László

Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a világon elsőként vehette át az Academia Europaea (AE) barcelonai tudásközpontja által alapított Barcelona Hypatia Európai Tudományos Díjat. A díjat Ada Colau, Barcelona főpolgármestere adta át február 5-én, ünnepélyes keretek között. Gratulálunk az elismeréshez![HU/HSL]

Az elismerésről részletesebben az alábbi linken olvashatnak: https://mta.hu/tudomany_hirei/barcelona-fopolgarmesteretol-vette-at-az-europai-akademia-dijat-lovasz-laszlo-109371