Hírek

GLOW41 konferencia

2018.04.14- én a központ munkatársai részt vettek a GLOW41 konferencia jelnyelvi workshopján, melynek témája a jelnyelvi szintaxis és különböző jelnyelvekkel kapcsolatos elméleti megállapítások voltak. Az előadók között számos ország kiváló jelnyelvkutatói képviseltették magukat. Az előadásokat magyar jelnyelvi tolmácsolás kísérte.

Workshop több elismert jelnyelvkutatóval

2018.04.13-án a központ munkatársai több elismert jelnyelvkutatóval találkoztak egy workshop keretén belül. A Nyelvtudományi Intézetben tartott ülés során bemutattuk a TKK főbb projektjeit és munkálatait, majd közös szakmai diskurzusra került sor. A délután első részében Josep Quer (Pompeu Fabra Egyetem, Barcelona) beszélt a katalán jelnyelvvel, jelnyelvi grammatikával kapcsolatos munkásságáról. A második felében Ronnie Wilbur (Purdue Egyetem, Indiana) és kutatótársa Julia Krebs (Salzburgi Egyetem) mutatták be röviden munkásságukat. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és ilyen tartalmas délutánt tölthettünk együtt.

Elhunyt Franz Dotter

A Többnyelvűségi Központ megrendülten értesült arról, hogy Franz Dotter (1948-2018), a klagenfurti Alpok-Adria Egyetem jelnyelvvel foglalkozó professzora a múlt hét péntekjén egy tragikus baleset következtében elhunyt. Dotter professzor jelentős szerepet játszott az európai jelnyelv-kutatások fejlődésében és megkerülhetetlen szerepe volt a siket gyerekek nyelvi jogaiért való küzdelmekben, ami hazájában hozzájárult az osztrák jelnyelvi törvény kormányzati szintű elismertetéséhez és az osztrák jelnyelv oktatásban történő alkalmazásához. A Többnyelvűségi Kutatóközpont hosszú ideje szoros partneri kapcsolatot ápolt Dotter professzorral és  az általa vezetett csoporttal;  személyében egy rendkívül szerény, kötöttségektől mentes, örökké mosolygós, szakmailag mindenkori orientáló embert ismert meg. A jelnyelvek, a tudomány és a siket közösségek világában űrt hagyott maga után. A Többnyelvűségi Kutatóközpont és a magyarországi jelnyelvi közösség osztozik a család és az osztrák siket közösség gyászában.


 

Trauer um Franz Dotter

Mit großer Betroffenheit hat das Zentrum für Mehrsprachigkeit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erfahren, daß Ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Dotter, anerkannter Gebärdensprachwissenschaftler an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, am 26.3.2018 an den Folgen eines tragischen Forstunfalls verstorben ist. Franz Dotter hatte einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Gebärdensprachforschungen in Europa und spielte eine prägende Rolle im Kampf für die Rechte der gehörlosen Kinder, womit er viel zu der gesetzlichen Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache und dem Einsatz der Gebärdensprache im Unterricht beigetragen hat.

Das ungarische Zentrum für Mehrsprachigkeit stand seit langer Zeit in engem Kontakt mit Franz Dotter und seiner Forschungsgruppe; wir haben mit ihm einen warmherzigen Freund, hochgeschätzten Kollegen und maßgebenden Wissenschaftler verloren. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in der Sprachwissenschaft und der Welt der Gebärdenspachen und gehörlosen Menschen. Das Zentrum für Mehrsprachigkeit und die ungarische Gehörlosengemeinschaft teilen die Trauer seiner Familie und der österreichischen Gehörlosengemeinschaft.

 

 

 

Trefort-kerti tájfutás

2018. március 2-án megrendezésre került a Trefort-kerti Tájfutás vetélkedő, Az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napok programsorozatának keretén belül. A versenyt a NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport és a Magyar jelnyelvi minor munkatársai készítették elő és vezényelték le. A játékos feladatok a többnyelvűség és a nyelvi változatosság témaköréhez kapcsolódtak, kiemelten fontos szerepet kaptak a különböző kisebbségi nyelvek, például a jelnyelvek és a cigány nyelvek. Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az ELTE Online tudósítása a programról az alábbi linken érhető el: http://elteonline.hu/…/citius-altius-fortius-a-versenyzes-…/

A versenyen készült bemutató kisfilm itt megtekinthető:

Két-és Többnyelvűségi Diákműhely

Az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napokon alkalmával megjelent a ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákköröket bemutató kiadvány, melyben a Két- és Többnyelvűségi Diákkör bemutatkozását is olvashatják az érdeklődők. Az online változatot itt közöljük.

Jelnyelvi hozzáférés az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napokon

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által szervezett Egyetemi Anyanyelvi Napokon, a NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport és a Magyar jelnyelvi minor támogatásával, az egyes programokon lehetőség volt a jelnyelvi tolmácsolás igénybevételére. A programok közül, Andics Attila Szót értenek-e velünk a kutyák című előadását, Deme Andrea, Hattyár Helga és Imrényi András hozzászólását jelnyelvi tolmácsolás kísérte. A tolmács felkészítését, az előadáshoz szükséges terminológiai fejlesztést a kutatócsoport tagjai végezték.

    

Érzékenyítés a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiumában

A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2018.02.22-én a Magyar Parasprort Napján rendhagyó iskolai napot tartott. Ezen a napon az MTA NYTI TKK munkatársai, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett és Holecz Margit tartott érzékenyítő programokat. Az iskola igazgatónőjével, Bükösdi Olgával Ökrös Ferenc beszélgetett.

 

Mivel lehet a gyerekek érdeklődését felkelteni, és ezzel együtt érzékenyíteni is őket?

Egyrészt a sport oldaláról próbálunk közelíteni, megmutatni, hogy akár látássérültek vagy kerekesszékbe kerültek is számos érdekes sportot űzhetnek. Ezen keresztül meg tudjuk mutatni egy nagyon pici szeletét az életüknek, így diákjaink ismereteket szerezhetnek ezen személyek mindennapjairól.

Második pillérünk pedig az MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársainak előadása, érzékenyítő programja, ahol több csoportnak adják át a siketekkel és jelnyelvekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

Az esemény egyszeri alkalommal került megszervezésre, vagy hagyományt kíván teremteni?

Mindenképp hagyománnyá kívánjuk tenni ezt a napot, és fokozatosan bővíteni a tartalmát. Fontos, hogy diákjaink, oktatóink is lássák, megtapasztalják, hogy a hasonló élethelyzetben lévők milyen problémákkal szembesülnek, hogyan lehet együtt élni ezekkel a problémákkal, valamint hogyan lehet akár egyszerű odafigyeléssel is támogatni akár a vakokat, akár a siketeket.

Ön is részt vett a programokon? Volt esetleg olyan momentum, ami különösen megérintette?

Az egész napot nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülök, hogy minden szereplő és résztvevő – azt hiszem kijelenthető – élményekkel és tudással gyarapodott. Nekem a jelnyelv nagyon érdekes és izgalmas terület, így a következő jellel is meg szeretném köszönni a mai napot minden résztvevőnek.

Trefort-kerti Tájfutás

Figyelem, jelentkezzetek!

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2017/2018-as tanévben az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében megrendezzük a „Trefort-kerti Tájfutás” versenyt. A verseny ideje: 2017. március 2. 11:00. Helye: Múzeum krt. 4 Trefort-kerti Campus. Jelentkezni lehet: e-mailben a trefortkertitajfutas@gmail.com címen. Jelentkezési határidő: 2018. február 28. Részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói (elsősorban 2-3 fős csapatban, de egyénileg is). A jelentkezésnél kérjük megadni: csapat neve, elérhetősége (e-mail), tagok létszáma és szakjai. A versenyen szereplő leggyorsabb csapat különdíjban részesül. A programot szervezi az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportja.

Jelentős projekt indult az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában

 

2018. január 1-én új, jelentős projekt indult az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában: az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 pályázat keretében a Központ kiterjedt tudományos és alkalmazott kutatásokkal segíti a jelnyelvi szótárépítést és ezáltal akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztését, a SINOSZ és az MVGYOSZ konzorciumi partnereként. A projekt 2018.01.01 és 2020.01.01 között valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A projekt megvalósult eredményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

 

 

 

Schmidt Ildikó bemutatta megjelenő új tankönyvét

Schmidt Ildikó, az MTA Nyelvesély Kutatócsoport tagja 2017. 12. 9-én bemutatta most megjelenő tankönyvét a Károli MID-napon. A könyv címe: Betűrend. MagyarOK alfabetizáló munkafüzet. A könyv a szerző sokéves, elméleti és empirikus kutatómunkáján és saját oktatási tapasztalatain alapszik, és kitűnő segítséget nyújt a magyarul tanuló gyermekeknek és felnőtteknek.