Kategória: Hírek

Jelentős projekt indult az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában

 

2018. január 1-én új, jelentős projekt indult az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában: az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 pályázat keretében a Központ kiterjedt tudományos és alkalmazott kutatásokkal segíti a jelnyelvi szótárépítést és ezáltal akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztését, a SINOSZ és az MVGYOSZ konzorciumi partnereként. A projekt 2018.01.01 és 2020.01.01 között valósul meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával. A projekt megvalósult eredményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

 

 

 

Schmidt Ildikó bemutatta megjelenő új tankönyvét

Schmidt Ildikó, az MTA Nyelvesély Kutatócsoport tagja 2017. 12. 9-én bemutatta most megjelenő tankönyvét a Károli MID-napon. A könyv címe: Betűrend. MagyarOK alfabetizáló munkafüzet. A könyv a szerző sokéves, elméleti és empirikus kutatómunkáján és saját oktatási tapasztalatain alapszik, és kitűnő segítséget nyújt a magyarul tanuló gyermekeknek és felnőtteknek.

          

V. Vályi András Anyanyelv-Pedagógiai Konferencia

A központ munkatársai a tegnapi nap folyamán megtartották előadásukat az V. Vályi András Anyanyelv-Pedagógiai Konferencia keretén belül. Bartha Csilla, Holecz Margit és Romanek Péter Zalán: Jelnyelv az oktatásban – lehetőségek és korlátok című előadását a szerzők közül ketten mutatták be.

 

Nyelvünk jövője

Munkatársunk, Tücsök Dorottya 2017.11.21-én megtartotta Nyelvünk jövője című előadását, a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat őszi szabadegyetemén.

Tovább fejlesztik a siketeket és vakokat segítő alkalmazásokat…

Tovább fejlesztik a siketeket és vakokat segítő alkalmazásokat, amelyhez Dr. Bartha Csilla vezetésével az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja is hozzájárul a jelnyelvi szótár készítésével és továbbfejlesztésével.

(a média tartalom képre kattintva érhető el, a hír kezdete 23:56)

Oros Kálmán díjátadó

A SINOSZ 110 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen Oros Kálmán-emlékéremmel tüntették ki Bartha Csillát, a központ vezetője sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen, helyette a központ munkatársa, Romanek Péter Zalán vette át a díjat.

    

WFD 2017

Siketek Világszövetsége 3. nemzetközi konferenciája

Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán plenáris előadást tartanak a Siketek Világszövetsége 3. nemzetközi konferenciáján Diversity, Shared, Re-Shaped Authenticities and Partnership in Learning and Knowledge Construction: The Significant Chance Project címmel, melynek során a központban zajló kutatások elméleti háttérét, módszertani alávetéséit és eredményeit ismertetik.
A konferencia fő témai között az oktatáson és a nyelvi és emberi jogokon túl a foglalkoztatás, valamint technológia is szerepelnek.

 

        

 

Szakmai találkozó Roberta J. Cordano-val a Gallaudet Egyetem elnökével

2017. november 8-án szakmai találkozóra került sor Roberta J. Cordano, a siket kutatásokban és oktatásban, fejlesztésben vezető szerepet játszó Gallaudet Egyetem elnöke és Többnyelvűségi Kutatóközpont kutatói csapata között. Bemutathattuk a jelnyelvhez kapcsolódóan hosszú ideje folyó kutatásainkat, és ismertettük a JelEsély projekt fő kutatási témáit és eredményeit, emellett fontos és hasznos volt az oktatási kérdésekre vonatkozó párhuzamok és különbségek körbejárása is az amerikai, nemzetközi és magyar kontextusban.

 

        

Központba látogatott Prof. Ritva Takkinen a Jyväskyläi Egyetemről

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2017. november 7-én a Központba látogatott Prof. Ritva Takkinen a Jyväskyläi Egyetemről és részletesebben, ugyanakkor kötetlen formában bemutathattuk neki a NyelvEsély kutatás eddigi eredményeit és célkitűzéseit, valamint megismerhettük a finnországi kutatási tapasztalatokat.

    

A magyar jelnyelv napja

Az országgyűlés elfogadta azt a határozati javaslatot, melyet a SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) kezdeményezésére a magyar jelnyelv napjára vonatkozóan nyújtottak be. Eszerint tehát november 9-én a magyar jelnyelv napját ünnepelhetjük. A választás nem véletlenül esett erre a napra, hiszen az országgyűlés 2009-ben ezen a napon fogadta el a jelnyelvi törvényt. Az ünnep egyrészt ennek a fontos eseménynek állít emléket, másrészt kiemeli a magyar jelnyelv fontosságát, kulturális értékét.