Európai Nyelvi Díj

A képzés 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat

Leírás a Tempus Közalapítvány oldaláról:

A jelnyelvi specializáció az ELTE Bölcsészettudományi Karának 61. nyelvi programja, az országban egyedülálló képzés, kevesek által tanult nyelvet népszerűsít. Egy olyan nyelvet emel be az egyetemi képzésbe, amelyet eddig csupán tanfolyamokon lehetett tanulni, illetve olyan mélységben ad át a siket kultúrára, valamint a jelnyelv nyelvészeti és kulturális antropológiai megközelítéseire vonatkozó ismereteket, amilyenben semmilyen más képzés nem. A specializáció különlegessége, hogy bizonyos kurzusokat csak siketek tartanak.

A további tervek között szerepel a program folytatása a BA/BSc képzésben részt vevő hallgatók részére, továbbá egy jelnyelvi alapszak létesítése és indítása, valamint a képzés kiterjesztése MA/MSc szintre is, hogy végzettséget tudjon nyújtani a hallgatóknak. A mesterfokú képzéseket illetően tervbe van véve az újra osztatlanná vált tanárképzési rendszerbe illeszkedő jelnyelvtanári képzés, továbbá egy diszciplináris és egy tolmács-MA kidolgozása. Kiemelten fontos, hiánypótló, munkaerő-piaci szempontból pedig esélyteremtő lesz az a tervezett felnőttoktatási forma, amely siket mentorokat képez, akik halló szülőknek (a siket gyermekek közel 95%-a ilyen családba születik) segíthetnek siket gyerekeik gondozásában, egyszersmind a legkorábbi életszakasztól kezdve természetes nyelvelsajátítási közeget és teljes jelnyelvi inputot biztosíthatnak a siket gyermekek számára.

Részlet a pályázat értékeléséből:

A pályázatban bemutatott képzési program már önmagában többletértéket képvisel, hiszen egy olyan területen biztosít nyelvi fejlesztést, amely sokáig elhanyagolt terület volt Magyarországon. A specializáció igen széleskörű ismereteket ad át a hallgatóknak. Tevékenységei között szerepel a magyar jelnyelv oktatása, emellett  ismeretet is közvetít e kisebbség nyelvéről és kultúrájáról és magáról a jelnyelvről (nyelvészeti szempontból). Nagy érdeme a programnak, hogy nem feledkezett meg a hasznosíthatóság kérdéséről sem, azaz olyan képzést kíván adni a hallgatók számára, amellyel a munkaerőpiacon is eséllyel indulhatnak.

(forrás: https://tka.hu/palyazatok/536/dijazottak)