Bokor Julianna

Önéletrajz >>

Nyomtatásba vagy elektronikusan megjelent publikációk:

Bokor Julianna–Mátyus Kinga–Takács Szabolcs 2010: „Abban a farmerba nem mehetsz színházba” A (bVn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesztfeladataiban. In: IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia kötete. http://www.nytud.hu/alknyelvdok10/proceedings10.pdf

Bokor Julianna 2012. Siket szülők halló gyermekeinek nyelvhasználati jellegzetességei a nyelvelsajátítás tükrében. In: Hattyár Helga–Hugyecz Enikő– Krepsz Valéria–Vladár Zsuzsa szerk.: A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Budapest: Tinta Kiadó, 96–104.

Bokor Julianna 2013a. A magyarországi jelnyelvi tolmácsok helyzete a jelnyelvi törvény vonatkozásában. In: Félúton 8. A nyolcadik Félúton konferencia (2012) kiadványa http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk12/feluton8_2012_18_p235-250_Bokor.pdf

Bokor Julianna 2013b Siket szülők halló gyermekeinek identitása a nyelvhasználat tükrében. In.: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Budapest: Gondolat Kiadó, 83–100.

Bokor Julianna 2013c. A jelnyelvi tolmácsolás nyelvi és nem nyelvi szempontjai. Egy empirikus kutatás a magyarországi jelnyelvi tolmácsok körében. In: Váradi Tamás (szerk).: Alknyelvdok 7. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 26–35.

Bokor Julianna 2014. Siket szülők halló gyermekei mint jelnyelvi tolmácsok. In: Havas Ferenc–Horváth Katalin–Kugler Nóra–Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest, Tinta Kiadó, 339–345.

Recenzió:

Bokor Julianna: Jeles Nap az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2009. április 22. Budapest, ELTE BTK In: Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2009. 3. szám http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=194

Megjelenés alatt:

Bokor Julianna: Mindennapi többnyelvűség, fenntartható nyelvi sokszínűség, többnyelvű bevonódás. Konferencia beszámoló