Hargitai Evelin Gabriella

Önéletrajz >>

Tanulmányok

(2015) Hagyományőrzés modern köntösben (Jó gyakorlatok a mirandai nyelvi nevelésben), In: Prax, Levente et al. (szerk.) Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, PTE BTK-Film-Virage Kulturális Egyesület, 78-83., ISBN 978-963-642-763-4

(2014) O papel da didática na revitalização da língua mirandesa: métodos e perspetivas [A didaktika szerepe a mirandai nyelv revitalizációjában: módszerek és perspektívák], In: Infante da Câmara (szerk.) Atas das III. Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, elektronikus kiadás, ISBN 978-963-12-0391-2

(2013) Vernakuláris elv vs. többségi nyelvű iskoláztatás. Problémafelvetések a portugáliai mirandés példáján, In: Szöllősy Éva (szerk.) Találkozások az anyanyelvi nevelésben, Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, 118-129. ISBN 978-963-642-563-0

(2013) O papel da economia na manutenção linguística: o caso do mirandês [A gazdaság hatása a nyelvmegtartásra. A mirandai nyelv esete], In: Merlan-Aurélia – Schmidt-Radefeldt, Jürgen (szerk.) Portugiesisch als Diasystem/O Português como Diassistema, Rostocker Romanistische Arbeiten, Band 17, Peter Lang, Frankfurt am Main, 193-210. ISBN 978-3-631-64109-5

(2013) A situação da língua mirandesa, com especial consideração aos factores de manutenção/substituição linguística [A mirandai nyelv helyzete, különös tekintettel a nyelvcsere-nyelvmegtartás faktoraira], In: Puskás Katalin (szerk.) Italianistica Debreceniensis XIX. A Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont Évkönyve, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170-185. ISSN 1219-5391

(2013) A mirandai nyelvvel kapcsolatos attitűdök és ideológiák, In: Bárdosi Vilmos (főszerk.) Asteriskos 5. Tanulmányok, Nyelvtudományi Doktori Iskola „Nyelv és Társadalom” (Az I. doktorandusz-konferencia előadásai), 62-73. ISBN 978-963-284-360-5

(2010) Mirandai rap. Rendhagyó módszerek egy kisebbségi nyelv oktatásában, In: Szakoktatás, 2010/1, 22-25. ISSN 0237-5338

(2010) A situação actual da língua mirandesa, In: Pál Ferenc, Urbán Bálint szerk. Actas do Congresso Organizado por Motivo dos Trinta Anos do Português na Faculdade de Letras da Universidade Eötvös Loránd de Budapeste, ELTE BTK Portugál Tanszék, Budapest, CD-ROM.

Konferencia-előadások

A learning community of practice in the service of language revitalisation. The case of Mirandese, Everyday Multilingualism, Sustainable Linguistic and MultiN-Engagement – Minority Language Research, Educational Practice and Policy. Revisiting Methodology, Learning and Established Concepts, Budapest, 2015. szeptember 18-19.

Intercompreensão entre línguas românicas. Tradição e método didático, XVI. Jornadas Iberoamericanas, Pécs, 2015. május 4-8.

Uma minoria asturo-leonesa em Portugal: questões da identidade mirandesa, XV. Jornadas Iberoamericanas, Pécs, 2014. május 5-9.

Hagyományőrzés modern köntösben. Jó gyakorlatok a mirandai nyelvi nevelésben, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás, Pécs, 2014. május 16–17.

Vernakuláris elv vs. többségi nyelvű iskoláztatás. Problémafelvetések a portugáliai mirandés példáján. Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1, Pécs, 2013. április 22.

O papel da didática na revitalização da língua mirandesa: métodos e perspetivas, III. Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Budapest, 2012. november 29-december 1.

A mirandai-portugál nyelvcsere a mezőgazdasági szókincs használatának tükrében, RODOSZ/3 Harmadik Egyetemközi Romanisztikai Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2012. október 19.

A mirandai nyelvvel kapcsolatos attitűdök és ideológiák, ELTE BTK TÁMOP Nyelv és társadalom konferencia, Budapest, 2012. május 17.

O papel da economia na manutenção linguística: o caso do mirandês, IX. Deutscher Lusitanistentag, Bécs, 2011. szeptember 14-17.

A situação da língua mirandesa, com especial consideração aos factores de manutenção/substituição linguística, RODOSZ/2 Egyetemközi Romanisztikai Doktorandusz Konferencia, Budapest, 2010. szeptember 24.

Egyéb publikációk

(2012) Spanyol-portugál hangtani interferenciák vizsgálata nyelvpedagógiai szempontból, In: Bárdosi, Vilmos (főszerk.) Asteriskos 1. Tanulmányok, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest, 109-122.

(2011) Én ilyen luzofónius magyar beszélek.” A magyarországi luzofón diaszpóra nyelvhasználatáról. Magyar Nyelvőr 2011/3, 349-362.

(2010) recenzió: Dobrosława és Andrzej Świerczyńscy: Szólásmondások többnyelvű szótára, Kossuth Kiadó, Budapest, 2010.

http://www.kossuth.hu/letoltes/Hargitai_Szolasmondasok.pdf

(2009) Repülj, madár, repülj. A tehetségesekért/A tehetségfejlesztésért 2009 konferencia tanulságai, Szakoktatás, 2009/7, 36-38.

(2009) Első Fecskék. Beszámoló egy projektmunkáról, Anyanyelv-pedagógia, 2009. június.

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=175