Szakmódszertani anyagok

  • Kétnyelvű-multimodális siketoktatás

▪ Modellek

▪ Módszertani segédletek

▪ Jelnyelvi kutatások

  • Korpuszkutatások
  • Grammatikai és pragmatikai vizsgálatok
  • Szótárbővítés és -építés, jelkincstár
  • Gyermeknyelvi kutatások
  • Mérések

 

  • Többnyelvű gyermekek oktatása

▪ Nemzetiségek oktatása

▪ Cigány gyermekek és a láthatatlan kétnyelvűség

– Szociokulturális változatosság és nyelvi másság

– Nyelvi kutatások

– Diskurzusok konfliktusa

– Jó gyakorlatok, modellek

▪ Kétnyelvű modellek, oktatási anyagok – egy- és többnyelvű iskolákban

▪ Segédletek

 

 

  • Módszertani Eszköztár

▪ Szakmai háttéranyagok

▪ Segédanyagok tanároknak

▪ Segédanyagok szülőknek

▪ Vizuális tanulás és olvasás

▪ Vers- és Mesetár

▪ Multimodális (tan)anyagok, E-learning oktatóanyagok

▪ Osztálytermi Interakcióértékelő Rendszer (OSZI) megalapozása

▪ Ajánlások, tartalmi és módszertani irányelvek