Hírek

Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség konferencia

Munkatársaink és partnereink közül Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Romanek Péter Zalán, Schmidt Ildikó, Tóth Etelka és Tücsök Dorottya képviselte a központot a Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség című nemzetközi konferencián, mely 2017. szeptember 22-23 között, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Nyelvtudományi Intézet társszervezésében került megrendezésre Csíkszeredán.

Előadások:

Bartha Csilla:
Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás – A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe (plenáris előadás)

Hámori Ágnes:
Egy orális kultúra vizualitása: cigány nyelvhasználat, írások és képek a Facebook virtuális terében

Romanek Péter Zalán – Bartha Csilla:
A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a SIKET^VILÁG mélyén (videóelőadás)

Schmidt Ildikó:
Iskolai nyelvi tájkép – öt ország, hat iskola
Európában, Erasmus+ Made in Europe projekt

Schmidt Ildikó:
Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációja a befogadó iskola szempontjából

Tóth Etelka:
A honlap mint virtuális nyelvi tájkép

Bartha Csilla-Tücsök Dorottya:
Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban