Hírek

Nyelvek Európai Napja

A Nyelvek Európai Napja alkalmából került sor a kutatócsoport következő rendezvényére, melynek keretében Petteri Laihonen (University of Jyväskylä) tartott előadást A csángó írásbeliség – finnországi perspektívából címmel. Az előadást követően került sor a Jelnyelvi meseverseny eredményhirdetésére is, melyet kötetlen szakmai beszélgetés követett.

A rendezvény leírása a Nyelvtudományi Intézet honlapjáról (http://www.nytud.hu/archiv/nyen.html):
Szeptember 26 a Nyelvek Európai Napja, s e nap megünnepléséhez a Többnyelvűségi Kutatóközpont MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportja délutáni programjaival az idén is szeretne hozzájárulni. Rendezvényünk két olyan, egymástól igen eltérő, helyzetüket tekintve mégis számos közös vonással jellemezhető kisebbségi nyelvi közösséget állít a középpontba, ahol a saját nyelvhez és az írásbeliséghez való intézményes, iskolai hozzáférés különböző okokból ugyan, többségi nyelvi közegben mégis korlátozott. A családok, közösségek ugyanakkor komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy gyermekeik e nyelveket – különböző kompetenciákkal, különféle funkciókban és modalitásokban – használhassák.

A rendezvény a csángó írásbeliségről szóló tudományos előadással kezdődik, ezután a NyelvEsély projekt által hagyományteremtés szándékával megrendezett jelnyelvi meseverseny ünnepélyes eredményhirdetésére kerül sor, végül informális beszélgetés következik; mindezek átjárást kívánnak teremteni elmélet és gyakorlat, kutatók, kutatások, e nyelveket használók csoportjai és e kérdések iránt érdeklődők között.