Hírek

Elhunyt Franz Dotter

A Többnyelvűségi Kutató Központ megrendülten értesült arról, hogy Franz Dotter (1948-2018), a klagenfurti Alpok-Adria Egyetem jelnyelvvel foglalkozó professzora, a múlt hét péntekjén egy tragikus baleset következtében elhunyt. Dotter professzor jelentős szerepet játszott az európai jelnyelv-kutatások fejlődésében és megkerülhetetlen szerepe volt a siket gyerekek nyelvi jogaiért való küzdelemben, ami hazájában hozzájárult az osztrák jelnyelvi törvény kormányzati szintű elismertetéséhez és az osztrák jelnyelv oktatásban történő alkalmazásához. A Többnyelvűségi Kutatóközpont hosszú ideje szoros partneri kapcsolatot ápolt Dotter professzorral és  az általa vezetett csoporttal;  személyében egy rendkívül szerény, kötöttségektől mentes, örökké mosolygós, szakmailag mindenkori orientáló embert ismert meg. Tragikus hirtelenséggel történt távozása a jelnyelvek, a tudomány és a siket közösségek világában űrt hagyott maga után. A Többnyelvűségi Kutatóközpont és a magyarországi jelnyelvi közösség osztozik a család és az osztrák siket közösség gyászában.

Trauer um Franz Dotter

Mit großer Betroffenheit hat das Zentrum für Mehrsprachigkeit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erfahren, daß Ao.Univ.-Prof. Dr. Franz Dotter, anerkannter Gebärdensprachwissenschaftler an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, am 26.3.2018 an den Folgen eines tragischen Forstunfalls verstorben ist. Franz Dotter hatte einen entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Gebärdensprachforschungen in Europa und spielte eine prägende Rolle im Kampf für die Rechte der gehörlosen Kinder, womit er viel zu der gesetzlichen Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache und dem Einsatz der Gebärdensprache im Unterricht beigetragen hat.

Das ungarische Zentrum für Mehrsprachigkeit stand seit langer Zeit in engem Kontakt mit Franz Dotter und seiner Forschungsgruppe; wir haben mit ihm einen warmherzigen Freund, hochgeschätzten Kollegen und maßgebenden Wissenschaftler verloren. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in der Sprachwissenschaft und der Welt der Gebärdenspachen und gehörlosen Menschen. Das Zentrum für Mehrsprachigkeit und die ungarische Gehörlosengemeinschaft teilen die Trauer seiner Familie und der österreichischen Gehörlosengemeinschaft.