Hírek

Visual Learning

2018.04.28-án Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán előadás tartott a nyolcadik Budapest Visual Learning Conference harmadik napján. A Többnyelvűségi Kutatóközpont/ Research Centre for Multilingualism számára megtisztelő, hogy az előadást a tragikus módon elhunyt Franz Dotter professzor úr helyett, az ő emlékére tarthatták meg munkatársaink. Dotter professzor munkásságának alapjai közösek az általunk képviselt értékekkel, így az előadásunk tekintettel volt erre. „Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?” (A magyar jelnyelv nyelvi mintázatainak újragondolása: Mit mondanak nekünk a siketek nézőpontja a saját percepciójukról?) volt az előadás címe, amelyben az előadók a siketek kétnyelvűségének két újragondolt jelenségének bemutatására fókuszáltak.