Hírek

Előadás az ELTE-n: A gyerekek nyelvi fejlődése, a társas figyelem és a tudatosság összefüggései

A Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa, dr. Hámori Ágnes plenáris előadást tartott 2018. május 24-én az ELTE BTK-n rendezett “Az anyanyelv-elsajátítás folyamata 3 éves kor után” című konferencián. Az előadás címe “Pragmatikai tudás és metapragmatikai tudatosság 6 éves gyermekeknél” volt, és a gyermekek nyelvi tudatosságával, metanyelvi jelzéseivel és ezeknek a közös játékokkal, beszélgetésekkel és a társas figyelemmel való összefüggéseivel foglalkozott, az MTA TKK Nyelvesély Tantárgy-pedagógiai  Kutatócsoport munkájának keretében. A metanyelvi jelzések, a beszélgetések, a tudat és a társas figyelem kapcsolatának vizsgálata alapkutatásként is fontos, de az előadás az óvodai és iskolai nevelésben és oktatásban, a pedagógusok, szülők és gyógypedagógusok számára is lényeges és közvetlenül alkalmazható megállapításokat fogalmazott meg, nagyszámú érdeklődő – nyelvészek, pedagógusok és gyógypedagógusok – előtt.