Hírek

Holecz Margit sikeres doktori védése

Örömmel tudatjuk, hogy a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa, Holecz Margit sikeresen megvédte Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben – Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás lehetőségei című doktori értekezését. Munkájának célkitűzése, hogy a magyar jelnyelv fonológiai kutatásának korábban megalapozott eredményeire, a legújabb kutatási eredmények tükrében, az elmúlt évek nyelvészeti eredményeire, valamint technológiai és módszertani fejlesztéseire építve, empirikus módon – használatalapú megközelítést alkalmazva, vagyis elsődlegesen a nyelvhasználatból – a valós megnyilatkozásokból kiindulva vizsgálja és tárja fel további részleteit, ezáltal leírva a jelnyelvi fonémákat, különös tekintettel a kézformákra. A védésre 2019. december 19-én került sor, a jelölt summa cum laude minősítést szerzett. A központ munkatársai nevében ezúton is szívből gratulálunk!

Comments for this post are closed.