Hírek

Virtuális kerekasztal Kontra Miklós tiszteletére

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont nemzetközi virtuális kerekasztalt rendezett október 12-én, a 70 éves Kontra Miklós tiszteletére. A szakmai tanácskozás címe – összhangban a járványügyi-helyzet miatt egy évvel későbbre halasztott 21. Élőnyelvi Konferencia tematikájával – Határon innen és túl: a 21. Élőnyelvi Konferencia margójára volt. A szakmai eseményen híres hazai és nemzetközi kutatók vettek részt köszöntőjükkel. Virtuálisan jelen volt a szociolingvista közösség számos külföldi tagja: William Labov, Jack Chambers, Susan Gal, Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillispson, Fernand de Varennes, Peter Sherwood, Gillian Sankoff és Petteri Laihonen. A Többnyelvűségi Kutatóközpont képviseletében a központ vezetője, Bartha Csilla: A siketek nyelvi jogai és a szociolingvisztika című virtuális köszöntőjét,melyet Csernyák Hajnalka jeltolmácsolt és Borbély Anna, a központ tudományos főmunkatársának: A szociolingvisztika és József Attila című virtuális köszöntőjét hallhatták-láthatták az érdeklődők. Az esemény részletes leírása és a program ezen a linken elérhető: http: // hodinkaintezet.uz.ua/21- elonyelvi-konferencia-helyett- NEMZETKOZI-virtualis- Kerekasztal-a-70-eves-kontra- Miklós-tiszteletére /? fbclid = IwAR0MVC7P8Ul5a324SoJI8R1U_ 6P6n- ZEE2v1WglmWQfLr4t59kr82hsoc1kA

Többnyelvűségi Kutatóközpont nevében ezúton is gratulálunk Kontra Miklósnak és köszönjük, hogy szakmai munkájával olyan kérdéseket emelt a szociolingvisztikai alapkérdései közé (például a nyelvi jogok kérdéskörének tekintetében), melyeket (Magyarországon és a régióban) elsőként ő honosított meg a nyelvészetben. Amint Bartha Csilla köszöntőjében  kiemelte, mindez lehetővé tette, “hogy a figyelem egy addig kizárólag gyógypedagógiai problémaként kezelt kérdéskörre és a nyelvhasználók egy addig periférikusan kezelt körére irányuljon: a siketekre és az általuk használt magyar jelnyelvre. Nagy utat járt be azóta Magyarországon is mind a jogalkotás, mind a kutatás, amelyhez azonban ez a határátlépés nyelvek, diszciplínák és szemléletek között nagyban hozzájárult.”  
Köszönettel és tisztelettel kívánunk boldog születésnapot! 

Comments for this post are closed.