Hírek

Megjelent a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának legújabb kötete: Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon

A Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című elektronikus kiadvány két részből áll: egy
tanulmánykötetből és egy digitális fotóalbumból. A tanulmányok és az album a magyarországi
nemzetiségekről szólnak, és a beások, bolgárok, horvátok, németek, örmények, romák, románok,
szerbek, szlovákok, szlovének és ukránok közösségeire vonatkozó nyelvi tájkép egy-egy szeletét
ismertetik. A kötet célja a nemzetiségek jelenlétét megmutatni a magyarországi nyelvi tájképben. A
szerzők az általuk bemutatott közösségek tagjai, aktivistái és kutatói, akik maguk választották ki
tanulmányuk központi témáját. Ezek a témák segítenek abban, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk
arról, ahogyan a magyarországi nemzetiségek nyelve és kultúrája a nyelvi tájképben megjelenik, de
abban is, hogy kiderüljön: hol nem jelenik meg, hol hiányzik. A kötet bevezető tanulmánya a
magyarországi nemzetiségekre irányuló közös és összehasonlító nyelvészeti kutatások két évtizedét
foglalja össze.
A kötet és az album elérhető a Nyelvtudományi Intézet honlapján:

http://www.nytud.hu/publ/nemzetisegi_nyelvi_tajkep/index.html
A kötet bibliográfiai adatai:
Borbély Anna (szerk.) 2020. Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Nyelvtudományi Intézet,
Budapest. pp. 262. ISBN 978-963-9074-87-3

Comments for this post are closed.