Bartha Csilla CV

Végzettség, tudományos fokozat

2001 Habilitáció: PTE, dr. habil

1995 Kandidátusi fokozat: MTA, a nyelvtudomány kandidátusa

1991 Egyetemi doktori értekezés: ELTE BTK, Summa cum laude

1988 Egyetemi diploma: ELTE BTK, magyar szakos középiskolai tanár, dialektológia, kitüntetéses oklevél

 

Jelenlegi munkahely, beosztás

2012–  részmunkaidős tudományos tanácsadó, központvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont

2001–  habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

 

feladatok: oktatás, kutatás, tananyagfejlesztés, projektkoordinálás, szervezés, szakértői és policy munka

 

Korábbi munkahely, beosztás

2002–2005  félállású tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, Neuro- és Pszicholingvisztikai Osztály

1988–2002  félállású tudományos munkatárs, majd megbízásos külső munkatárs (1996-), MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály

1992–2001  egyetemi adjunktus, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

1991–1992  egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

1988–1991  MTA TMB ösztöndíjasa, ELTE, Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék

 

Szakmai tevékenység

Tananyagfejlesztés BA, MA és PhD szinten

 

Jelnyelvi specializáció; magyar jelnyelv BA; jelnyelvtanár MA

 

Oktatás: Kétnyelvűség (ELTE BTK, PTE BTK, SZTE BTK); Szociolingvisztika (ELTE BTK, ELTE Bárczi, egyetemi képzés); Empirikus kutatás módszertana (ELTE BTK, PTE BTK); Diskurzuselemzés (ELTE BTK); Pragmatika (SZTE BTK); Nyelvi kisebbségek (ELTE BTK); Alkalmazott szociolingvisztika (ELTE BTK)

 

Konferenciaszervezés (10 hazai és 5 nemzetközi)

 

Elismerések, ösztöndíjak

1987 AFS ösztöndíj, USA

1988 Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem

1989 OTDK kiemelt első díj

1992 MTA Ifjúsági Díj

1993, 1999 OTDK Elismerő oklevél kiváló tanári munkáért

1993 TEMPUS ösztöndíj, Belgium

1994 IREX ösztöndíj, USA

1995-1996 Telegdi Zsigmond Ösztöndíj

1998 MTA-Sasakawa Alapítvány támogatása

1998 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatása

1999–2000 International Policy Fellowship

2000–2003 Bolyai János Ösztöndíj

2004 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma elismerő oklevele

 

Külföldi tanulmányutak

1987 Detroit, USA (2 hónap, terepmunka)

1987 State University of Nebraska, USA (2 hónap)

1993 Katolikus Egyetem, Leuwen, Belgium (2 hónap)

1994 State University at Rutgers, New Jersey, USA (6 hónap)

 

Vendégtanári meghívások

1991 Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia (1 hét)

1995 Universidad de Salamanca (3 hét)

2001 Universiteit Amsterdam, Hollandia (2 hét)

 

Néhány fontosabb külföldi előadás meghívásra

2000 Universiteit Groningen (4 előadás)

2006 Dublin, European Bureau for Lesser-Used Languages, (plenáris előadás)

2001 Magyar Kulturális Intézet, Lendva (Szlovénia) (1 előadás)

2001 Svenska Institut, Balsta, (Svédország) (1 előadás, BorbélyAnnával)

2002 Universiteit Amsterdam (1 előadás)

2002 Lendvai Magyar Művelődési Intézet (Szlovénia) (2 előadás)

2003 Gramma Nyelvészeti Műhely, Párkány (Szlovákia) (2 előadás)

2004 Szabadka (Szerbia és Montenegro) (1 előadás)

2006 Lendvai Magyar Művelődési Intézet, Lendva, (plenáris előadás)

 

Szakmai-tudományos közéleti tevékenység

1985 – Nyelvtudományi Társaság, tagság

1988 – Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság

1999 – MTA Köztestülete, tagság

1999 – Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete, tagság

1997 – LIDES Group, tagság

1998 – International Pragmatics Association, tagság

2001- MTA Kárpát-medencei magyar kutatóállomásai magyarországi tudományos koordinátora

2006 – MERCATOR Education (Fríz Akadémia, Ljouwert / Leeuwarden) kisebbségi nyelvi szakértője

2006 – Multilingualism in the World – UNESCO projektum magyarországi kutató szakértője

2005-2007 ICML 11 Academic Committe elnöke

2007-2008 SS17 (17th Sociolinguistics Symposium) Academic Committee tagja

2008 – Az UNESCO Magyarország delegált nemzetközi nyelvész szakértője kisebbségi nyelvi ügyekben