Főoldal (v1.0)

[rev_slider education-home]

Többnyelvűségi Kutatóközpont

Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy.Ralph Waldo Emerson
Bartha Csilla

President Signature

Központvezető:
Dr. Bartha Csilla

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja az elmúlt húsz év kisebbségi kutatásainak bázisán jött létre 2008-ban. A Központ kutatói ez idő alatt több hazai, régiós és uniós projektet irányítottak, számos régiós és nemzetközi konferenciát szerveztek (pl. ICML XI), folyamatosan közvetítve eredményeiket.

Jelentős szakmai előzmény a 2008 -ban zárult, nyolc közép -kelet -európai ország részvételével zajlott FP6 -os DILING (Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages) projekt. A Központ megalakulása óta eltelt időszak eredményei közül a teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni az alábbiakat:


Az Európai Bizottság által társfinanszírozott Language Rich Europe projektumban elkészült az Európai Többnyelvűségi Index, a magyar eredményeket összefoglaló fejezet megjelent a Cambridge University Press gondozásában.Rólunk →
[rev_slider jelnyelv-video]

Legutóbbi Projekt

Projekt

www.jelesely.eu

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetében „JelEsély” néven, a TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 keretében futó projekt a magyar jelnyelvnek és a siket közösség jelnyelv-használatának kutatásával és feltárásával foglalkozik, a jelnyelvi, illetve kétnyelvű (jelnyelven és magyar nyelven történő) oktatás megalapozása és támogatása érdekében.

 

A kutatás célja a magyar jelnyelv tudományos leírása az iskolai oktatásra való alkalmassá tételhez, a siket közösség jelnyelv-használatának feltérképezése, és a siketek és nagyothallók társadalmi és nyelvi helyzetének vizsgálata. A projekt arra irányul, hogy ezzel elősegítse a jelnyelv bevezetését és használatát a siketek iskolai oktatásában, és támogassa a siket és nagyothalló közösség esélyeinek növelését, a magas szintű oktatáshoz való hozzáférését, valamint a siketek kommunikációs jogainak gyakorlását.

Tovább →

Tanulj online!

Az e-learning tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált, sokcsatornás; a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást.

– learning