Kategória: <span>Cikkek</span>

Szakmai workshop a Többnyelvűségi Kutatóközpontban

A Többnyelvűségi Kutatóközpont csapata 2018. május 10-én tájékoztató szakmai workshopot tartott, a NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport – Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése című projektjének keretén belül. A rendezvényen a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkatársai, a vidéki székhelyű egységeinek titkárai vettek részt. A tájékoztató workshop célja a Többnyelvűségi Kutatóközpont jelenlegi – különösen az EFOP Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára (2018-2019), NyelvEsély tantárgy-pedagógiai kutatócsoport (2016-2020) – és az eddigi – TÁMOP JelEsély (2013-2015) – főbb munkáinak bemutatása volt. A workshopon előadást tartott Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán, Holecz Margit és Nagyné Kiss Anna a projektek keretében végzett munkálatok egyes aspektusairól. Az előadások után Tarr Zoltán bemutatta a kutatóközpont stúdióját, az ott folyó munkálatokat, és a résztvevők betekinthettek az elkészült anyagokba is.

 

A szakmai workshop részletes programja:

14:00 – 14:05 – Megnyitó (Bartha Csilla)

14:05 – 14:20 – A Többnyelvűségi Kutatóközpont a társadalmilag felelős, esélyteremtő kutatások szolgálatában: A JelEsély és a NyelvEsély projektek rövid bemutatása (Bartha Csilla)

14:20 – 14:40 – Kölcsönös bevonódás, érintett értelmezés és gyakorlat mint szemlélet és módszertan  – siket szemmel (Romanek Péter Zalán)

14:40 – 15:00 – A terepmunkától az első magyar jelnyelvi korpuszig: A minta és az annotáció bemutatása (Nagyné Kiss Anna és Holecz Margit)

15:00 – 15:20 – A stúdió és az ott folyó munkálatok – Demonstráció (Tarr Zoltán)

15:20 – 16:00 – Kérdezz-felelek – kötetlen beszélgetés (moderátor: Romanek Péter Zalán)

 

 

               

               

               

Visual Learning

2018.04.28-án Bartha Csilla és Romanek Péter Zalán előadás tartott a nyolcadik Budapest Visual Learning Conference harmadik napján. A Többnyelvűségi Kutatóközpont/ Research Centre for Multilingualism számára megtisztelő, hogy az előadást a tragikus módon elhunyt Franz Dotter professzor úr helyett, az ő emlékére tarthatták meg munkatársaink. Dotter professzor munkásságának alapjai közösek az általunk képviselt értékekkel, így az előadásunk tekintettel volt erre. „Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?” (A magyar jelnyelv nyelvi mintázatainak újragondolása: Mit mondanak nekünk a siketek nézőpontja a saját percepciójukról?) volt az előadás címe, amelyben az előadók a siketek kétnyelvűségének két újragondolt jelenségének bemutatására fókuszáltak.