Kategória: <span>Hírek</span>

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet – Mentálhigiéniai Központ kisfilmje jelnyelvi tolmácsolással

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet – Mentálhigiéniai Központ gyerekeknek készített kisfilmjét is elkészítettük jelnyelvi tolmács kísérettel, továbbra is nagyon fontos számunkra, hogy az információ minél több ember számára elérhető legyen.

A felhasznált média forrása: https://www.youtube.com/watch?v=53jT0PdTJY8&feature=youtu.be

Tájékoztató a koronavírusról gyerekeknek

Az RMDSZ által készített kisfilmet kiegészítettük jelnyelvi tolmácsolással, hogy minél több gyerek számára elérhető és megérthető legyen.

A felhasznált média forrása: https://www.facebook.com/RMDSZ/videos/654773911990511/

Koronavírus tájékozató cigány nyelven

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Kutatócsoportja elkészítette az Országos Mentőszolgálat koronavírus-tájékoztatóját cigány nyelven. Így próbálunk segíteni, hogy minél több cigány nyelvet használó számára hozzáférhető legyen.

A tájékoztató forrása: https://www.facebook.com/orszagosmentok/photos/a.752971921380529/3041530012524697/?type=3&theater

Elhunyt Vasák Iván


Vasák Iván
1945 – 2020

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának munkatársai mély fájdalommal és megrendülve értesültek a hírről, hogy Vasák Iván, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének nyugalmazott főtitkára, a siketek anyanyelvéért, a magyar jelnyelvért és annak elismertetéséért, a bilingvális oktatás bevezetéséért folytatott több évtizedes küzdelem elindítója, élharcosa, egyúttal többszörös bajnok élsportoló, sportvezető életének 75. évében elhunyt. Halála óriási veszteség a hazai és nemzetközi siket közösség, a sport világa és a jelnyelvek kutatásával, oktatásával foglalkozó szakemberek számára egyaránt.

Az egyik első siketjogi aktivistaként elkötelezett harcával nagyban hozzájárult a magyarországi siket közösség identitásának formálásához, kivívható jogainak sorstársai és a társadalom egésze felé történő tudatosításához, e jogok megszilárdításához. Siket és halló harcostársaival rendíthetetlen hittel és kitartással, olykor lépésről lépésre haladva, ha pedig kellett, az érdekérvényesítés és a marginalizáltak esélytelenségének láttatására, a társadalmi és politikai felelősség tudatosítására radikálisabb megoldásokat is vállalva dolgozott sok-sok éven át mindazért, ami 2009-ben a magyar jelnyelvi törvény megszületésében és elfogadásában ölthetett testet. A magyar jelnyelv kutatásának elindítójaként olyan alapvető műveket publikált, mint A jelnyelv elmélete és módszertana, Ismeretek a siketekről vagy A világ siket szemmel. A megismerni és megérteni akarás legmélyebben gyökerező erejével mindvégig saját és közössége helyét, szerepét és feladatait kereste, folyamatosan tanulva, diplomát szerezve, újraértelmezve a maga és szövetsége felelős viszonyát a hazai és nemzetközi siket történelemhez, kultúrához, a siket és halló, a hallóban-siket-siketben-halló világhoz. Különösen a siket gyermekek jövőjéhez, esélyeihez, az oktatáshoz, tehetséggondozáshoz, a sporthoz. Sorstársaihoz.

Vasák Iván nemzetközi viszonylatban is az úttörők között járt a „siketnek lenni” máig rendkívül modern, összetett, reflexív, egyúttal kritikai értelmezésével, melynek alappillére a belülről megélt létmód, a világot vizuálisan megismerő, közös múltra, szokásokra, tevékenységekre, kommunikációs módokra építő, kulturálisan természetesen értelmeződő, összetett, mégis sokszínű siket identitás. Megközelítésében ugyanakkor ott van a siket és halló világban való mozgás,  a társadalmilag igazságos egyenlő hozzáférés és kölcsönös elfogadás természetessége, s egy másik alappillér is: ugyanúgy és ugyanolyan jogon, ahogyan a hallók számára a hangzó nyelv, a siket emberek számára a jelnyelv és jelnyelvhasználat mint a legbensőbb és legtermészetesebb forrás van jelen.

Munkásságáról néhány hónapja maga készített, most már tudjuk, végső számvetést:

Következetesen harcoltam a magyar jelnyelv valódi, önálló nyelvként való elfogadtatásáért. Tevékenységem során a siketség kulturális jelentőségét emeltem ki, hangsúlyozva a nyelvi kisebbséghez tartozást, s minimalizálva a siketség fogyatékossági vonatkozásait. Nemzetközi szinten nagyon nehezen, de sikeresen összehoztam a nemzetközi vízilabdaéletet, és nagymértékben hozzájárultam a siket sportközösség fejlődéséhez és fenntartásához.”

Ez a következetes, az évek során lassan szelídülő harc jellemezte, határozta meg munkafilozófiáját. A Nyelvtudományi Intézet s a benne később létrejött Többnyelvűségi Kutatóközpont alapító munkatársai a kezdetektől együtt dolgoztak Vasák Ivánnal. Támogatásával, vele együtt és általa tanulták és kezdték művelni az érintetteket a kutatásba és a kölcsönös tanulásba partnerként bevonó, együttműködő, társadalmilag felelős kutatást. Két évtizede együtt képzelték el és dolgozták ki a siket gyermekek kétnyelvű vagy – épp az ő tiszteletére és szóhasználatát mindvégig megőrizve – bilingvális oktatásának alapjait. Egy olyan, más országokban kiváló nemzetközi szakemberek által hasonló módon elgondolt és működő modellt, amely a teljes hozzáférésre és a világok átjárhatóságára épül.

Vasák Iván távozásával egy kiváló szakembert, harcostársat, egy elveihez hű példaképet veszítettünk el. Fájó szívvel búcsúzunk és osztozunk a család és a siket közösség gyászában.

Bartha Csilla és munkatársai

Lezárult a hallás- és látássérült személyeknek szóló infokommunikációs akadálymentesítést támogató projekt

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében – az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 számú, Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára elnevezésű projektben – 1,392 milliárd forint európai uniós nem visszatérítendő támogatás segítségével valósult meg.
A projekt keretein belül a KONTAKT jelnyelvi tolmácsszolgáltatást továbbfejlesztettük. Emellett kialakításra került a látássérült személyek számára történő akadálymentesítést támogató Távszem szolgáltatás. További eredmény, hogy a kormányablakok akadálymentesítése a KONTAKT segítségével 2020-tól országos szinten valósul meg. …további részletek itt érhetőek el.

Holecz Margit sikeres doktori védése

Örömmel tudatjuk, hogy a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa, Holecz Margit sikeresen megvédte Vizuális fonológia bimodális kétnyelvűségben – Nyelvi gyakorlatok, változatosság, és az oktatásban való alkalmazás lehetőségei című doktori értekezését. Munkájának célkitűzése, hogy a magyar jelnyelv fonológiai kutatásának korábban megalapozott eredményeire, a legújabb kutatási eredmények tükrében, az elmúlt évek nyelvészeti eredményeire, valamint technológiai és módszertani fejlesztéseire építve, empirikus módon – használatalapú megközelítést alkalmazva, vagyis elsődlegesen a nyelvhasználatból – a valós megnyilatkozásokból kiindulva vizsgálja és tárja fel további részleteit, ezáltal leírva a jelnyelvi fonémákat, különös tekintettel a kézformákra. A védésre 2019. december 19-én került sor, a jelölt summa cum laude minősítést szerzett. A központ munkatársai nevében ezúton is szívből gratulálunk!