Varjasi Szabolcs

Önéletrajz >>

Előadások:

 • Nyelvi jogok a mindennapokban: Egy felvidéki jogtudatosság-vizsgálat eredményei, Manye 2012. 4.13
 • Nyelvi jogok gyakorlatban: Jogtudatosság egy felvidéki magyar faluban, Szímőn            2012. ELTE Hallgatói konferencia 2012. 3.9
 • Nyelvi szabályozáshoz kötődő attitűdök és tévhitek Szímőn      I. Nyitrai Doktorandusz-konferencia 2013. 2. 13.
 • Hungarian minority language rights in Szímő, South Slovakia     Bilingualism Summer School, Barcelona 2013. 9. 18
 • Legal consciousness and language ideologies: The example of a Hungarian indigenous community in South-Slovakia               Sociolinguistic Symposium 20    2014.06.15
 • A nyelvi jogok és a terepmunka: elméleti problémák és módszertani tapasztalatok. 18. Élőnyelvi konferencia; módszertani műhely 2014.09.19.
 • A jelnyelvi korpusz annotálása/ Annotation of the HSL Corpus (Holecz Margittal és Gál Ferenccel közösen) Jelnyelvek mint anyanyelvek  2015.02.20           
 • Revisiting peripheries in centralised spaces: the capitalisation of otherness. Linguistic landscape exhibition: Holecz Margit, Pásztor Diána, Tücsök Dorottya és Varjasi Szabolcs EVERYDAY MULTILINGUALISM, SUSTAINABLE LINGUISTIC DIVERSITY AND MULTIN-ENGAGEMENT –  Minority Language Research, Educational Practice and Policy.  Revisiting Methodology, Learning and Established Concepts 2015.09.19          
 • A magyar jelnyelvi korpusz annotálásának fő kérdései (Holecz Margittal közösen) A nyelvi variáció szociokulturális aspektusai az észt és a magyar nyelvterületen 2015.12.11         

Publikációk

 • Nyelvi jogok a mindennapokban: Egy felvidéki jogtudatosság-vizsgálat eredményei In. Hattyár et. al szerk. 2012. A sokszínű alkalmazott nyelvészet: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről (112-9)
 • Nyelvi szabályozáshoz kötődő attitűdök és tévhitek Szímőn In. Nagy–Szabó–Tóth (szerk). Nyelv és művészet. Az 1. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia Tanulmánykötete. 81–94.
 • A nyelvi jogtudatosság narratívái In. Havas–Horváth–Kugler–Vladár (szerk.) 2014. Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. 370–80.          
 • Jogtudatosság és nyelvválasztás összefüggései és egymásra hatásának okai egy empirikus kutatás eredményeinek tükrében KLIPPEL–TÓTH (szerk.) 2013.Nyelvész hallgatók – beszélő nyelvészek. 88–93.                         

Recenziók

 • Varjasi Szabolcs: Magyar diákok a Vajdaságban: nyelvészeti tanulmányok (Bene Annamária: A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól) In. Létünk 2012/4 (191-5)
 • Varjasi Szabolcs: A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében című műhelykonferenciáról In. Anyanyelv-pedagógia 2013/2