Megvalósítók

A kutatásunk egyik fő célja a nyelvileg tudatos iskola szemléletmódjának kialakítása és erősítése, s ehhez további kutatások végzése, valamint az eredményekre épülő módszertani eljárások és tartalmak kidolgozása.

Ez jelenti egyrészt a nyelvvel kapcsolatos, nyelvről való tudás és nyelvtudás (ezen belül különösen a projektben kritikailag újraértelmezett anyanyelvi, második nyelvi, idegen nyelvi, metanyelvi és a nyelvhasználati változatosságra vonatkozó tudás) fontosságának és szerepének kiemelését az oktatás, tanulás és megismerés különféle folyamataiban, valamint a nyelvre, nyelvi tudásra és nyelvhasználatra vonatkozó ismereteken alapuló, azokat hasznosító tudományos eredmények és módszertani megoldások feltárását és hozzáférhetővé tételét az oktatás és tanulás sikerességének növeléséhez.

Kutatómunkánk másik közvetlen célja egy sikeres kétnyelvű siketoktatási modell tartalmi és módszertani kidolgozása, amely lehetővé teszi a siket gyermekek esélyegyenlőségét a kognitív, szociális és iskolai fejlődésben; célunk e kidolgozott módszertan bevezetése és kipróbálása egy modellintézményben.

További kiemelt célunk ezen oktatási segédanyagok bevonására és a nyelvileg tudatos szemléletre építve egy, a kétnyelvű cigány gyermekek oktatását segítő kétnyelvű program és a hátrányból esélyt teremtő komplex módszertan szakmai kidolgozása, valamint mindezek egy modellosztályban történő bevezetésének a támogatása.

Kutatócsoport-vezető: Bartha Csilla

Megvalósítók:

Hámori Ágnes szakmódszertani kutató
Holecz Margit szakmódszertani kutató
Iványiné Liszi Katalin pályázati asszisztens, adminisztrátor
Lakatos Péter szakmódszertani kutató
Nagyné Kiss Anna szakmódszertani kutató
Ökrös Ferenc projekt koordinátor
Pachné Heltai  Borbála szakmódszertani kutató
Romanek Péter Zalán szakmódszertani kutató
Sztari Bernadett szakmódszertani kutató
Tarr Zoltán Péter fejlesztő informatikus
Tücsök Dorottya kutatási segédmunkatárs, szakmódszertani kutató
Csanálosi Erzsébet általános asszisztens
Babutsán Rita oktatási szakértő
Bükösdi Olga oktatási szakértő
Csonkáné Lakatos Klára oktatási szakértő
Kerényi Zsolt oktatási szakértő
Lang Ágota Anikó oktatási szakértő, kutató tanár
Szabó Éva oktatási szakértő
Vincze Tamás oktatási szakértő, kutató tanár
Siptár Péter szerkesztő, szaklektor
Rézműves Melinda vezető cigány szakértő
Vajda Melinda cigány szakmai munkatárs
Balla Nóra kutatási segédmunkatárs
Bokor Julianna szakmódszertani kutató
Varjasi Szabolcs szakmódszertani kutató
Borbély Anna szakértői tevékenység
Bognár Judit Erzsébet szakértői tevékenység
Jukka Sinnemäki szakértői tevékenység
Raátz Judit szakértői tevékenység
Schmidt Ildikó szakértői tevékenység
Tóth Etelka szakértői tevékenység
Sebők Mária cigány szamódszertani szakértő, óvónő, cigány felvételek
Balázs Tibor cigány felvételek
Sebők Szabina Dzsenifer cigány felvételek, tanuló
Sebők Eszmeralda cigány felvételek, tanuló
Balogh Vivien cigány felvételek
Márku Anita szakértői tevékenység
Gonda Zsuzsa digitális szövegfeldolgozási tréning oktató
Csernyák Hajnalka szakértői tevékenység
Tima Péter szakértői tevékenység, kutató hallgató
Szarvas Gabriella szakértői tevékenység, kutató hallgató
Horváth Krisztina Orsolya szakmódszertani kutató
Hattyár Helga szakértői tevékenység
Hefty Angéla szakmódszertani kutató
Lázár Péter cigány gyakorló pedagógus
Bordács Margit cigány gyakorló pedagógus
Tréfa Henrietta cigány szakmai munkatárs
Ványi Ágnes Romani mesezene képzés
Szűcs Antal Mór Romani mesezene képzés
Podmaniczky Ágnes gyakorló pedagógus
Tóth Csaba gyakorló pedagógus
Mokran-Pillár Ildikó gyakorló gyógypedagógus
Fülöp Márta oktatási szótár és e-learning
Keszy-Harmath Dániel Lóránd gyakorló pedagógus
Pető-Plaszkó Zsolt kutatási segédmunkatárs
Varga Máté kutatási segédmunkatárs
Kernné Fitor Margit kutatási segédmunkatárs, jelnyelvi tolmács

 

Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma – Budapest
http://siketekbp.co.hu/

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Budapest
http://www.eotvosszki.hu/

Esély Pedagógiai Központ – Békéscsaba
http://www.eselypedagogia.hu/node/71/#cikk

Szent Orsolya Iskolaközpont – Dombóvár
http://www.szentorsolyadombovar.hu/

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium – Dombóvár
http://esterhazydombovar.hu/

Soproni Széchenyi István Gimnázium
http://www.soproniszig.hu/

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda
http://hpalyiovi.hupont.hu/6/cigany-nemzetisegi-ovoda

Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola – Kántorjánosi
http://www.mora-kantorjanosi.sulinet.hu/iskolatortenet.htm

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda – Kántorjánosi
http://www.kantorjanosiovoda.hu/

Hodászi Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda – Hodász
https://www.katped.hu/201713

Geresdlaki Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda – Geresdlak
http://geresdlak.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/ovoda/ovoda.nml

Kodolányi János ÁMK Geresdlaki Német Nemzetiségi Általános Iskola – Geresdlak
http://geresdlak.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/iskola/iskola.nml

Mäntylä-Snellman Óvoda – Oulu, Finnország
https://www.ouka.fi/oulu/mantyla-snellman/etusivu

Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület – Hodász
http://romatajhaz.withssl.com/

Kutatási Kapcsolatok:

University of Jyväskylä – Centre for Applied Language Studies
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/en

Petteri Laihonen, PhD
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/en/staff/PetteriLaihonen

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Csíkszeredai Kar – Humántudományok Tanszék
http://csik.sapientia.ro/hu/tanszekek/humantudomanyok-tanszek

Dr. Tódor Erika-Mária
http://csik.sapientia.ro/hu/tanszekek/humantudomanyok-tanszek/dr-todor-erika-maria


Megvalósítások